© 2019 GR group

Безоплатна правова допомога

Ваші виклики – наші рішення

Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як:

  • надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань
  • складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних)
  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації
Безоплатна вторинна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як:

  • здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
  • складання документів процесуального характеру