© 2019 GR group
 
© 2019 GR group
Верховна Рада України ухвалила судову реформу
Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (на базі проекту №1008 від 29.08.2019) передбачає скорочення кількості суддів, створення етичної комісії, запровадження нового порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та розширення переліку посад, на які поширюється люстрація.

Кількість суддів Верховного суду зменшиться з 200 до 100, а кількість членів ВККС з 16 до 12 членів.

Комісії з питань доброчесності та етики, яка є колегіальним органом, який діє при ВРП та утворюється з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів ВРП та ВККС. До складу Комісії входять 3 члени Вищої ради правосуддя та 3 особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів. Серед основних завдань Комісії - оцінити відповідність члена або кандидата до складу ВРП та ВККС принципам добросовісності та етичних норм судді, які є невід'ємною складовою професійної етики члена ВРП, ВККС та контролю за прозорістю діяльності ВРП та ВККС.

Також, вносяться суттєві зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо суддівської винагороди. Так, законопроектом визначається, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки усі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.